Steigimo dokumentų rengimas ir registravimas

Populiariausių ribotos civilinės atsakomybės privačių
juridinių asmenų (išskyrus akcinės bendrovės) ir viešųjų
juridinių asmenų bei neribotos civilinės atsakomybės privačių
juridinių asmenų (bendrijų) steigimo paslaugų kaina, teikiant steigimo dokumentus:

popierine forma nuo 140 EUR+PVM
eletronine forma nuo 100 EUR+ PVM

Individualios įmonės steigimo dokumentų rengimo ir
įregistravimo paslaugų kaina, teikiant steigimo dokumentus:

popierine forma nuo 100 EUR + PVM
elektronine forma nuo 87 EUR + PVM

Papildomai Jums kainuos:

valstybės įmonės Registrų centras paslaugos

pavadinimo rezervavimas (jei pageidaujama) 16,22 EUR
steigimo dokumentų įregistravimas (priklausomai nuo teisinės formos) nuo 26,36 EUR iki 57,34 EUR

notaro paslaugos pagal patvirtintus įkainius

už steigimo (dokumentų atitikties įstatymams tvirtinimą) sandorio tvirtinimą ne mažiau kaip 72,41 EUR
ir ne daugiau kaip 289,62 EUR
už fizinio asmens sutikimo buveinės adresui, įgaliojimo, ar kitų dokumentų tvirtinimą (jei reikia) pagal patvirtintus įkainius

 

Naujai įregistruotos, galinčios iš karto vykdyti veiklą UAB akcijų paketo kaina 350 EUR
Аntspaudas nuo 20 EUR iki 26 EUR

 

Juridinio asmens teisinę registraciją vykdome vidutiniškai per 6-7 darbo dienas.