Prekės ženklo registravimas

Žymuo, kurio paskirtis – atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens.Prekės ženklas (šis terminas taikomas ir paslaugos ženklui žymėti) – bet koks žymuo, kurio paskirtis – atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai. Tai erdvinis arba sferinis atvaizdas, išreikštas tam tikru simboliu- užrašu ar piešiniu, padedantis geriau įsiminti jį tą prekę ar paslaugą, kurią jis simbolizuoja savo forma, spalvomis.

Sukūrus prekę ar paslaugą reklamuojantį prekės ženklą ir jį vartojant rinkoje reklamuojant savo prekes ar paslaugas, šis ženklas tampa siūlomo produkto simbolis ir neatsiejama jo dalis. Prekės ženklas – intelektualinė jo savininko nuosavybė. Tačiau teisėtai nuosavybės teisė į sukurtą ir naudojamą ženklą įforminama tik jį užpatentavus Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo nustatyta tvarka arba Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos Tarptautinio biuro tarptautiniame registre pagal Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolą.