Įmonės pertvarkymas

Juridinio asmens teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo perima pertvarkyto juridinio asmens veiklą, tame tarpe teisės aktų apibrėžtas teises ir pareigas. Pelno siekiantys privatieji  juridiniai asmenys gali būti pertvarkomi į bet kokios kitos teisinės formos juridinį asmenį. Viešieji juridiniai asmenys gali būti pertvarkomi tik į kitos teisinės formos viešąjį juridinį asmenį.

Šiuo metu dažniausiai pertvarkomos akcinės bendrovės į uždarąsias akcines bendroves ir individualios (personalinės) įmonės į uždarąsias akcines bendroves.

Jums patogiu būdu susisiekite su mumis, nurodydami atskyrimo tikslus ar priežastis ir mūsų darbuotojas išsiųs ar kitokiu būdu pateiks Jums trumpą apklausos formą, kurią išstudijavę,  artimiausiu metu susisieksime su Jumis, pateikdami optimaliausius pertvarkymo sprendimus, bei aptarsime veiksmus, kuriuos reikės įvykdyti, kad pertvarkymo projekto sąlygos būtų sėkmingai įgyvendintos.