Juridinio asmens atskyrimas

Dalies veiklos atskyrimas ir  šiai daliai priskirtų turto, teisių bei pareigų perleidimas,jų pagrindu sukurtam vienam ar keliems naujiems tos pačios teisinės formos juridiniams asmenims.

Šis veiklos atskyrimo būdas taikomas tik tiems juridiniams asmenims, kurių teisinės formos yra akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė.
Jums patogiu būdu susisiekite su mumis, nurodydami atskyrimo tikslus ar priežastis ir mūsų darbuotojas išsiųs ar kitokiu būdu pateiks Jums trumpą apklausos formą, kurią išstudijavę,  artimiausiu metu  susisieksime su Jumis, pateikdami optimaliausius atskyrimo sprendimus, bei aptarsime veiksmus, kuriuos reikės įvykdyti, kad atskyrimo sąlygos būtų sėkmingai įgyvendintos.