Dokumentų rengimas migracijos tarnybai

Siekiant užsienio piliečiui gauti laikiną vizą arba leidimą gyventi Lietuvos RespublikojeDokumentų rengimas ir teikimas migracijos tarnybai, siekiant užsienio piliečiui gauti laikiną vizą arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje

Padedame užsienio piliečiams gauti laikinas vizas ir leidimus gyventi Lietuvoje. Rengiame dokumentus Lietuvos Respublikos migracijos skyriams, kad per minimaliai trumpą laiką užsienio pilietis ar jo šeimos nariai galėtų gauti laikinas vizas ar leidimą bei, terminui pasibaigus, juos pratęsti.