Įmonės reorganizavimas

Kiekvienam reorganizavimo būdui įgyvendinti, reikia įvykdyti tam tikras sąlygas.

 

Vieno ar kelių tos pačios teisinės formos (išskyrus įstatymų nustatytas išimtis) JURIDINIŲ ASMENŲ, pasibaigimas (išregistruojant) be likvidavimo procedūros, kai jo (ar jų) veiklą, tame tarpe teises ir pareigas perima kitas reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo.

Reorganizavimo būdai:

  • jungimo (prijungimas, sujungimas);
  • skaidymo (išdalijimas, padalijimas).

Kiekvienam reorganizavimo būdui įgyvendinti, reikia įvykdyti tam tikras sąlygas. Reorganizavimo būdo pasirinkimas galimas tik žinant galutinį tikslą, kurio norėtumėte pasiekti įvykdžius reorganizavimo procedūrą.

Jums patogiu būdu susisiekite su mumis, nurodydami reorganizavimo tikslus ar priežastis ir mūsų darbuotojas išsiųs ar kitokiu būdu pateiks Jums trumpą apklausos formą, kurią išstudijavę,  artimiausiu metu  susisieksime su Jumis, pateikdami optimaliausius reorganizavimo sprendimo būdus, bei aptarsime veiksmus, kuriuos reikės įvykdyti, kad reorganizavimo sąlygos būtų sėkmingai įgyvendintos.