Paslaugos

Steigimas

Steigimas

Pradedant savo verslą ar kitą veiklą, reikia žinoti, kokią JURIDINIO ASMENS teisinę formą norite pasirinkti.

Skaityti plačiau
123

Įmonės perregistravimas

Tai steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų) perregistravimas.

Skaityti plačiau
likvid

Likvidavimas

Tai JURIDINIO ASMENS  veiklos pasibaigimas išregistruojant jį iš juridinių asmenų registro

Skaityti plačiau
dokuments

Įmonės pertvarkymas

Juridinio asmens teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo perima pertvarkyto juridinio asmens veiklą

Skaityti plačiau
reorg

Juridinio asmens atskyrimas

Dalies veiklos atskyrimas ir  šiai daliai priskirtų turto, teisių bei pareigų perleidimas

Skaityti plačiau
4324

Įmonės reorganizavimas

Kiekvienam reorganizavimo būdui įgyvendinti, reikia įvykdyti tam tikras sąlygas.  

Skaityti plačiau
sdfkhbbdfhksfsd

Akcijų pirkimo sutarčių rengimas

Juridinio asmens dalių perleidimas (pardavimas, dovanojimas) įforminamas tik rašytine forma

Skaityti plačiau
sdkjhg

Vidaus dokumentų rengimas

Juridinio asmens vidaus dokumentai  turi atitikti raštvedybos taisykles bei įstatymų reikalavimus.

Skaityti plačiau
pass

Dokumentų rengimas migracijos tarnybai

Siekiant užsienio piliečiui gauti laikiną vizą arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje

Skaityti plačiau
daf

Prekės ženklo registravimas

Žymuo, kurio paskirtis – atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens.

Skaityti plačiau
324432

Buhalterinės apskaitos tvarkymas

Mūsų įmonė buhalterines apskaitos paslaugas teikia nuo 2000-ųjų metų.

Skaityti plačiau
office

Aptarnavimas, administravimas

legal person giving the home (registration) address, or has legal person can provide a virtual office address.

Skaityti plačiau